Kategoria: Litwa

Podziały administracyjne Wielkiego Księstwa Litewskiego

Ziemie już wcześniej zasiedlone plemionami litewskimi na przełomie XII i XIII w. wkroczyły w nowy okres swoich dziejów – tworzenia państwa. Sprzyjała temu pomyślana sytuacja międzynarodowa. Ruś od połowy XII weszła w okres długotrwałego rozbicia dzielnicowego, a po straszliwym najeździe mongolskim 1237-1240 r. uległa dalszemu, wielkiemu osłabieniu i rozprężeniu politycznemu. Od Polski która również przeżywała […]

Diecezja żmudzka

Nieduża terytorialnie diecezja żmudzka została założona z inicjatywy Władysława Jagiełły i ksiecia Witolda w 1417 r. przez arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego. Oficjalnej erekcji dokonał papieża Marcina V w dniu 11 września 1421 r. bullą Mirabilis Deus in donis i włączył ją do metropolii gnieźnieńskiej. Obejmowała ona początkowo całą Żmudź. Jej zachodnia granica dotykała Bałtyku, północna pokrywała się […]