Z bardziej interesujących problemów wyznaniowych warto na chwile zatrzymać się jeszcze przy tzw. neounii. Po rewolucji bolszewickiej 1917 r. polskie kresy wschodnie stawały się nie tyle przedmurzem chrześcijaństwa, co pomostem sowieckiej propagandy. Przedstawiciele polskiej administracji państwowej i kościelnej widzieli możliwość zahamowania przenoszenia się tą drogą do Polski ideologii komunistycznej, w rozszerzeniu zasięgu działalności Kościoła Katolickiego […]