Królestwo Prus – kraj pierwotnie ewangelicki, w ramach swojej ekspansji terytorialnej od poł. XVIII i w XIX w.weszło w posiadania licznych teryturiów zamieszkałych przez ludność katolicką. Zmuszało to tak rząd w Berlinie, jak i hierarchów kościoła do szukania, niełatwego, modus vivendi. Wzajemne odniesienia były warunkowane w pewnym stopniu kwestiami wyznaniowymi, ale w zancznie większym, zależały […]