Kategoria: Różne

Modlitwa powszechna

Modlitwa Powszechna jest odpowiedzią na Boże słowo. Jest ona realizacją kapłańskiej funkcji ludu bożego. Jest to modlitwa wstawiennicza zamykająca liturgię słowa na każdej Eucharystii. Wypada, aby ta modlitwa była zanoszona z zasady we Mszach świętych sprawowanych z udziałem ludu. Najczęściej Modlitwa Powszechna rozpoczyna się od słów: „Módlmy się za….” a kończy słowami: „Ciebie prosimy”, a […]

Peregryn z Opola

Twórczość homiletyczna Peregryna z Opola na podstawie analizy wybranych kazań z cyklu de tempore i de sanctis. Peregryn z Opola, żyjący na przełomie XIII i XIV wieku był dominikaninem, przeorem w Raciborzu i Wrocławiu, trzykrotnie prowincjałem dominikanów. Zaangażowany był w nurt wydarzeń swego czasu, także w spory Polsko – Krzyżackie. Najbardziej jednak jest znany jako autor […]

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński wobec stalinizmu

Postawa prymasa S. Wyszyńskiego wobec stalinowskiej dyktatury w Polsce w latach 1945 – 1956. 1. Przed objęciem stolicy prymasowskiej. Ks. Stefan Wyszyński z rządami stalinowskimi bezpośrednio zetknął się w styczniu 1945 r., gdy w wyniku ofensywy Armii Czerwonej ziemie położone na zachód od Wisły dostały się pod wpływy radzieckie. Zakończenie okupacji niemieckiej zastało go w […]