Modlitwa Powszechna jest odpowiedzią na Boże słowo. Jest ona realizacją kapłańskiej funkcji ludu bożego. Jest to modlitwa wstawiennicza zamykająca liturgię słowa na każdej Eucharystii. Wypada, aby ta modlitwa była zanoszona z zasady we Mszach świętych sprawowanych z udziałem ludu. Najczęściej Modlitwa Powszechna rozpoczyna się od słów: „Módlmy się za….” a kończy słowami: „Ciebie prosimy”, a lud dla potwierdzenia tych intencji odpowiada: „Wysłuchaj nas Panie”.

Wezwania te winny być nieliczne, ułożone w duchu mądrej wolności, zwięzłe i wyrażające błagania całej wspólnoty. Ma ich być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć. W modlitwie powszechnej należy uwzględnić następujące intencje:

  • a) w potrzebach Kościoła,
  • b) za władzę państwową i o zbawienie świata
  • c) za ludzi znajdujących się w trudnościach życiowych,
  • d) za wspólnotę miejscową.

W celebracjach odbywających się w szczególnych okolicznościach, jak w czasie bierzmowania, małżeństwa, pogrzebu porządek intencji może bardziej uwzględniać określoną okoliczność.